ipv6 ready
 
  

   
 ตารางสอบ IT&ENG LRU EXIT EXAM 2560 และแนวข้อสอบ
 แจ้งนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาปี 2560 เข้ารับฟังประชุมชี้แจงก่อนสอบ EXITEXAM 2560
 ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับรางวัล IPv6 Ready Award ประจำปี 2560
 ศูนย์คอมพิวเตอร์ รับการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2560
 ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้จัดอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาใหม่ LRU NET ประจำปีการศึกษา 2560
 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
 KM เรื่อง การบริหารจัดการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wifi) 24-25/06/2560
 ศูนย์คอมพิวเตอร์ จะดำเนินการขยายช่องทางการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ส่งผลงานเข้าประกวดกวดสื่อดิจิทัลภายใต้หัวข้อ “ส่งเสริมการใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคม” เรื่อง "แชร์"
 ตารางสอบ IT&ENG LRU EXIT EXAM 2559 ศูนย์ขอนแก่น บรรยากาศ งานประชุมชี้แจ้งก่อนสอบ ExitExam2560
 บรรยากาศการอบรม EXIT EXAM 2559 ศูนย์เลย
 บรรยากาศการสอบ EXIT EXAM 2559 ศูนย์เลย
 บรรยากาศ งานประชุมชี้แจ้งก่อนสอบ ExitExam2559
 บรรยกากาศตรวจสอบภายในฯ เข้าตรวจศูนย์คอม ประจำปีงบ 2558 9/8/2559
 บรรยากาศถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา กศ.พ. ป.โท ป.เอก 6/8/2559
 บรรยากาศเก็บตกอบรม LRU NET 2559 3/8/2559
 บรรยากาศถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษาจีน 01/08/2559
 บรรยากาศปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคพิเศษ ศูนย์ขอนแก่น
 บรรยากาศถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา กศพ. ศูนย์ขอนแก่น 30/07/2559
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 234 ถนนเลย-เชียงคาน อ.เมือง จ.เลย 42000, โทรศัพท์ 0-4281-1072 หรือ 0-42808055 เบอร์ภายใน 1055
Copyright 2012 Computer Center Create by toppy@lru.ac.th