จำนวนผู้เข้าใช้

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้10
mod_vvisit_counterเมื่อวาน17
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้86
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา78
mod_vvisit_counterเดือนนี้325
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา543
mod_vvisit_counterวันที่ทั้งหมด31566

จำนวนผู้ใช้ออนไลน์

เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ComCenterFanPages

ลิงค์ที่หน้าสนใจ

 ของดสอบเก็บตก การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษา และคอมพิวเตอร์
เขียนโดย Administrator   

        
 
        ประกาศจากศูนย์คอมพิวเตอร์ เรื่อง สอบเก็บตก
การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษา และคอมพิวเตอร์
นักศึกษาที่จะสำเร็จปีการศึกษาปีการศึกษา2555 ในวันที่ 2-3 มีนาคม 2555 นี้    

        เนื่องจากระบบมีปัญหา ทำให้ดำเนินการสอบไม่ได้
จึงขอยกเลิกการทดสอบเก็บตกในครั้งนี้
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.cc.lru.ac.th โทร 042-811072 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน   

                                             ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 01 มีนาคม 2013 เวลา 04:53 น.
 
ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดอบรม การสร้างสื่อการเรียน - การสอนอิเล็กทรอนิกส์ และการพัฒนา Application บนระบบปฏิบัติการ Android
เขียนโดย Administrator   รายละเอียด

การสร้างสื่อการเรียน - การสอนอิเล็กทรอนิกส์ (ร่นที่1)
                  วันที่ 18-19 มีนาคม 2556 เวลา 08.00 - 16.30 น.   รับจำนวน  40 คน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การสร้างสื่อการเรียน - การสอนอิเล็กทรอนิกส์ (ร่นที่2)
                  วันที่ 20-21 มีนาคม  2556 เวลา 08.00 - 16.30 น.   รับจำนวน  40 คน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การสร้างสื่อการเรียน - การสอนอิเล็กทรอนิกส์ ( ศูนย์ขอนแก่น)
                  วันที่ 12 - 13 มีนาคม 2556 เวลา 08.00 - 16.30 น.       รับจำนวน  40 คน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การพัฒนา Application บนระบบปฏิบัติการ Android                                                     
                  วันที่ 11 - 15 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 16.30 - 19.30 น.   รับจำนวน  40 คน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
***หมายเหตุ นศ.ศูนย์เลยลงทะเบียน และจ่ายค่ามัดจำลงทะเบียน ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และภาษา 
หากอบรมครบตามวัน เวลาที่กำหนด จะคืนค่ามัดจำให้นศ.พรร้อมใบเสร็จ
     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไดที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย หรือ โทร 042811072 หรือ www.cc.lru.ac.th หรือ www.facebook.com/lrucomcenter


Click>>>สมัครเข้าร่วมอบรม    
 
 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 06:52 น.
 
ผลสอบความรู้ ความสามารถทั่วไป ด้านภาษาอังกฤษ(Exit Exam 2555)
เขียนโดย Administrator   

ผลการทดสอบ ExitExam 2555  สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๕

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 08 พฤศจิกายน 2012 เวลา 08:32 น.
 
ผลสอบความรู้ ความสามารถทั่วไป ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Exit Exam 2555)
เขียนโดย Administrator   

ผลการทดสอบ ExitExam 2555  สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๕


ผลการทดสอบ  Click>>> ผลสอบความรู้ ความสามารถทั่วไป ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2012 เวลา 12:37 น.
 
ตารางสอบ และคู่มือ การทดสอบความรู้ด้านภาษาและด้านคอมพิวเตอร์ ปี 2555
เขียนโดย Administrator   ตารางสอบ <<<<
คู่มือการใช้งานระบบ และระเบียบการสอบ <<<


 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 12 กันยายน 2012 เวลา 07:20 น.
 
ภาพการอบรม Exit Exam 2555 สำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2555
เขียนโดย Administrator   

           มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกับ ศูนย์คอมพิวเตอร์  และศูนย์ภาษา ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในสำนักวิทยการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้จัดการสอบวัดความรู้ ความสามารถ ทางด้านภาษาอังกฤษ ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๕  เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๓๑
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.๒๕๔๗ จึงออกประกาศว่าด้วย  การทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปด้านภาษาอังกฤษ
และด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา  ๒๕๕๕  
 
 
       โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เริ่มอบรมรมนักษาที่ไม่ผ่านการทดสอบ ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในวันที่ ๑๕ - ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๕   โดยใช้  ชั้น ๒  ห้องคอมพิวเตอร์ ๒๐๒  และห้องอบรมคอมพิวเตอร์   ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นสถานที่สอบในครั้งนี้
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2012 เวลา 06:46 น.
 
ภาพการทดสอบ Exit Exam 2555 สำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2555
เขียนโดย Administrator   

            มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกับ ศูนย์คอมพิวเตอร์  และศูนย์ภาษา ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในสำนักวิทยการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้จัดการสอบวัดความรู้ ความสามารถ ทางด้านภาษาอังกฤษ ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๕  เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๓๑
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.๒๕๔๗ จึงออกประกาศว่าด้วย  การทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปด้านภาษาอังกฤษ
และด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา  ๒๕๕๕  
 
 
โดยใช้  ชั้น ๒  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นสถานที่สอบในครั้งนี้
 
แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 07 ตุลาคม 2012 เวลา 02:28 น.
 
พิธีรับมอบใบประกาศนียบัตร (LRU SIPA)
เขียนโดย Administrator   

เมื่อวันที่ 13 กันยานยน 2555  เวลา 13.00 น. ที่ผ่านมา ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และะศูนย์ภาษา ชั้น 1  ศูนย์คอมพิวเตอร์  
ได้จัดพิธีรับมอบใบประกาศนียบัตรโครงการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์    
 
โดยมี  ผศ.สนิท เหลืองบุตรนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มาเป็นเกียรติในการมอบใบประกาศนียบัตร ในครั้งนี้  
 
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2012 เวลา 08:26 น.
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 4 จาก 10