จำนวนผู้เข้าใช้

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้18
mod_vvisit_counterเมื่อวาน26
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้18
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา136
mod_vvisit_counterเดือนนี้480
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา707
mod_vvisit_counterวันที่ทั้งหมด34939

จำนวนผู้ใช้ออนไลน์

เรามี 29 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ComCenterFanPages

ลิงค์ที่หน้าสนใจ

 ภาพบรรยากาศโครงการอบรม Tablet และ e-DLTV สำหรับนักศึกษา
เขียนโดย Administrator   ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดโครงการอบรม 
 Tablet และ e-DLTV  สำหรับนักศึกษา 


รุ่นที่ 1   ดูภาพ <<Click
รุ่นที่ 2   ดูภาพ <<Click

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2013 เวลา 14:42 น.
 
ตารางอบรม Tablet และ e-DLTV
เขียนโดย Administrator   ตารางอบรม Tablet และ e-DLTV

ลำดับที่      หมู่เรียน               สาขา                     วันที่
1              ค.5613            ดนตรี                  15  มิถุนายน    2556
2              ค.5610            คณิตศาสตร์           16  มิถุนายน    2556
3              ค.5601            ปฐมวัย                22  มิถุนายน    2556
4              ค.5605            วิทย์ทั่วไป           23  มิถุนายน    2556
5              ค.5614            นาฏศิลป์             29  มิถุนายน    2556
6              ค.5615            ประถมศึกษา       30  มิถุนายน    2556
7              ค.5604            สังคมศึกษา         6  กรกฎาคม  2556
8              ค.5603            ภาษาไทย            7   กรกฎาคม  2556
9              ค.5602            ภาษาอังกฤษ       13 กรกฎาคม 2556

 

ที่ ห้อง 204  ชั้น 2 ศูนย์คอมพิวเตอร์และภาษา

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2013 เวลา 14:42 น.
 
ประกาศ ให้นักศึกษาภาคพิเศษ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ตามข้อบังคับการวัดและประเมินผลการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
เขียนโดย ส่งเสริมและงานทะเบียน   

                ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษา  ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ.๒๕๕๐  หมวด ๔  ข้อ ๑๒.๒.๑  ได้กำหนดให้นักศึกษาภาคพิเศษที่ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกำหนดแต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๑.๗๐ พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา

                 อาศัยอำนาจตามข้อบังคับการวัดและประเมินผลการศึกษาดังกล่าว จึงให้นักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตรกำหนดและได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่าเกณฑ์ เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้  

 

อ่านประกาศ >>  CLICK

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 05 มิถุนายน 2013 เวลา 09:33 น.
 
ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา และอบรมการใช้งานเครือข่าย LRU NET มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เขียนโดย Administrator   
 
 
เมื่อ วันที่ 20-23  พ.ค. 2556  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ดร.วิชัย พัวรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการถ่ายรูปทำบัตรทำบัตร ปีการศึกษา 2556 ภาคปกติ ศูนย์เลย 
 
เมื่อ วันที่ 25 พ.ค. - 2 มิ.ย 2556 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินการอบรมการใช้งานเครือข่าย LRU NET สำหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2556 ภาคปกติ ศูนย์เลย 
 
เมื่อ วันที่ 3-4 มิ.ย. 2556  ศูนย์คอมพิวเตอร์ เก็บตกการถ่ายรูปทำบัตร  สำหรับนักศึกษาปี 1 ปีการศึกษา 2556 ภาคปกติ ศูนย์เลย 
 
 
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2013 เวลา 05:27 น.
 
ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา และอบรมการใช้งานเครือข่าย LRU NET ที่ศูนย์ขอนแก่น
เขียนโดย Administrator   
          เมื่อวันที่ 6-9 มิ.ย.2556 ที่ผ่าน  ณ  ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ศูนย์คอมพิวเตอร์ นำโดย
ดร.วิชัย พัวรุ่งโจรน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์
ได้ดำเนินการอบรมนักศึกษาด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาชั้นปี 1 และถ่ายรูปทำบัตร ปีการศึกษา 2556  เพื่อ ให้นักศึกษา
ได้ทราบถึงการใช้งานเครือข่าย LRU NET และ ได้ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษาเพื่อแสดงถึงการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 
 
 
          สำหรับนักศึกษาท่านใด ที่ยังไม่ได้ อบรม และถ่ายรูปทำบัตร โปรดติดตามข่าวประชาสัมพันธ์
ผ่านทางเว็บไซต์ www.lru.ac.th  หรือ www.cc.lru.ac.th  หรือ www.facebook.com/lrucomcenter  
และสามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคาร ศูนย์คอมพิวเตอร์และภาษา  หรือโทร 0-4281-1072
 หรือ เบอร์ภายใน 42108 
                 
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2013 เวลา 05:32 น.
 
เก็บตก ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษาและอบรมการใช้งานเคือข่าย LRU NET ศูนย์เลย
เขียนโดย Administrator   

 
ประกาศ  สำหรับนักศึกษา ชั้นปี 1 ปีการศึกษา 2556 
 
ที่ยังไม่ได้ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา ให้มาติดต่อถ่ายรูป 

ภายในวันจันทร์ ที่ 17 มิ.ย. 2556 เวลา 09.00 - 16.00 น.เท่านั้น

 
ที่ ชั้น 1 ศูนย์คอมพิวเตอร์  โดยนักศึกษาต้อง กรอกข้อมูลขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
และต้องแต่งกายให้ถูกระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มาอย่างเรียบร้อยและถูกต้อง เท่านั้น
 
 
###############################################################################
 
 
นักศึกษาที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรม การใช้งานเครือข่าย LRU NET เข้ามาเข้ารับการอบรม

ภายในพุธ ที่ 19 มิ.ย. 2556 เวลา 13.00 เป็นต้นไป

 
ที่ ชั้น 2 ห้องอบรมคอมพิวเตอร์  อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และภาษา
 
 
***ถ้าพลาดนักศึกษาจะเสียสิทธิ์หลายๆ อย่าง***

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2013 เวลา 04:26 น.
 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ เรื่อง ย้ายระบบเครือข่ายใหม่
เขียนโดย Administrator   

          ประกาศเรื่อง ศูนย์คอมพิวเตอร์ จะดำเนินการย้ายระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จากอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ไปที่
อาคารข้อมูลสารสนเทศ (Data Center) ใหม่  

          โดยหน่วยงาน Uninet ใน 
วันที่ 4-7 กรกฏาคม 2556 จึงขอให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย จัดเก็บสำรองข้อมูล
และงานที่สำคัญให้พร้อม (กรณีฉุกเฉิน)  

 
           หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ชั้น 1 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา
โทรศัพท์ 042-835223-8 ต่อ 42108, 042-811072
 
 
                                                                                               จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
                                                                                                        ศูนย์คอมพิวเตอร์  
                                                                                                มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
                                                                                                          2  มิ.ย. 2556
แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 01 มิถุนายน 2013 เวลา 08:32 น.
 
กำหนดการอบรม และถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษาสำหรับนักศึกษา ภาคปกติ และ กศ.พ. ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (ศูนย์ขอนแก่น)
เขียนโดย Administrator   

 

                 แจ้งกำหนดการการกรอกข้อมูลประวัตินักศึกษาในฐานข้อมูลระบบบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย และถ่ายรูป เพื่อนำมาประกอบการทำบัตรนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ และกศ.พ. ประจำปีการศึกษา 2556  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยศูนย์ขอนแก่น (บ้านดอนบม)

 
กำหนดการ
หมายเหตุ
               - ให้นักศึกษาแต่งกายชุดนักศึกษาให้เรียบร้อย และนำเอกสารการจบการศึกษามาเพื่อกรอกข้อมูลประวัตินักศึกษาด้วย
               - เพื่อความสะดวกและรวดเร็วนักศึกษาสามารถกรอกข้อมูลประวัตินักศึกษาล่วงหน้าได้ที่ เว็บระบบบริการการศึกษา >> Click คลิกที่เข้าสู่ระบบ แล้วกรอกรหัสประจำตัวและกรอกรหัสผ่านเป็นรหัสประจำตัวนักศึกษา เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วกรุณาตรวจสอบชื่อสกุลให้เรียบร้อยก่อนทำการบันทึกข้อมูล หากไม่ใช่ชื่อ-สกุลของตนเองให้ตรวจสอบรหัสประจำตัวใหม่  
              - หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ชั้น 1 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา โทรศัพท์ 042-835223-8 ต่อ 42108, 042-811072
 
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2013 เวลา 10:05 น.
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 4 จาก 11