จำนวนผู้เข้าใช้

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้5
mod_vvisit_counterเมื่อวาน15
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้108
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา121
mod_vvisit_counterเดือนนี้308
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา489
mod_vvisit_counterวันที่ทั้งหมด35872

จำนวนผู้ใช้ออนไลน์

เรามี 13 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ComCenterFanPages

ลิงค์ที่หน้าสนใจ

 เก็บตก ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษาและอบรมการใช้งานเคือข่าย LRU NET ศูนย์ขอนแก่น
เขียนโดย Administrator   

ประกาศ  สำหรับนักศึกษา ชั้นปี 1 ปีการศึกษา 2556  ทั้ง ปกติ และ กศ.พ.
 
ที่ยังไม่ได้ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา ให้มาติดต่อถ่ายรูป  และ ยังไม่ได้เข้ารับการอบรม การใช้งานเครือข่าย LRU NET เพื่อ รับรหัส Internet

ภายในวันพฤหัสบดี ที่ 27 มิ.ย. 2556 เวลา 09.00 - 16.00 น.เท่านั้น
 

และต้องแต่งกายให้ถูกระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มาอย่างเรียบร้อยและถูกต้อง เท่านั้น

***ถ้าพลาดนักศึกษาจะเสียสิทธิ์หลายๆ อย่าง***
 
 
###############################################################################
 
 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2013 เวลา 03:11 น.
 
ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัย เข้ารับฟังการบรรยายความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์
เขียนโดย Administrator   

                                         โครงการบรรยายความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสาร

                 เป็นโครงการเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสารยุคใหม่  สำหรับนักศึกษา นักศึกษา ที่สนใจและเกี่ยวข้อง เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ที่กว้างขวางมากขึ้น อันเป็นประดยชน์  ต่อการศึกาและนำไปใช้งานในอนาคต

ลักษณะกิจกรรม
              1. การบรรยายเชิงวิชาการ  ทางวิทยาการผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสารจาก  คณะกรรมการกิจการกิจการเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  บริษัทอินเทล ไมโครอิเลกทรอนิกส์(ประเทศไทย) จำกัด  บริษัท เอไอเอส  จำกัด  บริษัท เอไอเอส จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
              2. ใช้เวลาบรรยาย 3 ชั่วโมง  (สามารถจัดแบ่งเป็นเรื่องๆได้ ตามกลุ่มนักเรียน นักศึกษาที่สนใจหรือเกี่ยวข้อง)

ตัวอย่างหัวข้อการบรรยาย
              1.Future Technology
              2. 3G / 4G the Hi-speed Internet  profit
              3. Touch Technology and How to develop  application on.

กิจกรรมออกบูต  การตกแต่งสถานที่จัดงาน
          การจัดพื้นที่สำหรับดครงการคอมพิวเตอร์ทั่วไทย  โครงข่ายทั่วถึง  จะแบ่งออกเป็นโซนหลักๆ 4 โซนดังนี้
            1. โซนจัดแสดง สาธิต อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และการสื่อสาร
            2. โซนประสบการณ์ใช้งานคอมพิวเตอร์  ที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจร่วมทดสอบประสิทธิภาพ
           3. โซนประสบการณ์ใช้งานแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟน  โดยนำเสนอการประยุกต์ใช้ประยุกต์ใช้แท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนในการใช้งานต่างๆ เช่น  การบังคับรถวิทยุ  ฯลฯ
            4. โซนจัดแสดงสินค้า
           

          *** ที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   วันที่  3-5 กรกฎาคม  2556
 และเข้ารับฟังหัวข้อการบรรยายที่ห้อง 204 ศูนย์คอมพิวเตอร์  
วันที่ 3  กรกฎาคม 2556 ห้อง 204 เวลา13.00 น. – 15.00 น. 

                                                       

 
ติดต่อรับบัตร นักศึกษา ศูนย์เลย 2556
เขียนโดย Administrator   

************************************************************************

ให้หัวหน้าห้อง  หรือตัวแทนห้อง ชั้น ปี 1 ติดต่อรับบัตรนักศึกษา 2556

ได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และภาษา 

****************************************************************

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2013 เวลา 04:34 น.
 
ภาพบรรยากาศโครงการอบรม Tablet และ e-DLTV สำหรับนักศึกษา
เขียนโดย Administrator   ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดโครงการอบรม 
 Tablet และ e-DLTV  สำหรับนักศึกษา 


รุ่นที่ 1   ดูภาพ <<Click
รุ่นที่ 2   ดูภาพ <<Click

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2013 เวลา 14:42 น.
 
ตารางอบรม Tablet และ e-DLTV
เขียนโดย Administrator   ตารางอบรม Tablet และ e-DLTV

ลำดับที่      หมู่เรียน               สาขา                     วันที่
1              ค.5613            ดนตรี                  15  มิถุนายน    2556
2              ค.5610            คณิตศาสตร์           16  มิถุนายน    2556
3              ค.5601            ปฐมวัย                22  มิถุนายน    2556
4              ค.5605            วิทย์ทั่วไป           23  มิถุนายน    2556
5              ค.5614            นาฏศิลป์             29  มิถุนายน    2556
6              ค.5615            ประถมศึกษา       30  มิถุนายน    2556
7              ค.5604            สังคมศึกษา         6  กรกฎาคม  2556
8              ค.5603            ภาษาไทย            7   กรกฎาคม  2556
9              ค.5602            ภาษาอังกฤษ       13 กรกฎาคม 2556

 

ที่ ห้อง 204  ชั้น 2 ศูนย์คอมพิวเตอร์และภาษา

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2013 เวลา 14:42 น.
 
ประกาศ ให้นักศึกษาภาคพิเศษ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ตามข้อบังคับการวัดและประเมินผลการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
เขียนโดย ส่งเสริมและงานทะเบียน   

                ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษา  ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ.๒๕๕๐  หมวด ๔  ข้อ ๑๒.๒.๑  ได้กำหนดให้นักศึกษาภาคพิเศษที่ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกำหนดแต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๑.๗๐ พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา

                 อาศัยอำนาจตามข้อบังคับการวัดและประเมินผลการศึกษาดังกล่าว จึงให้นักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตรกำหนดและได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่าเกณฑ์ เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้  

 

อ่านประกาศ >>  CLICK

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 05 มิถุนายน 2013 เวลา 09:33 น.
 
ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา และอบรมการใช้งานเครือข่าย LRU NET มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เขียนโดย Administrator   
 
 
เมื่อ วันที่ 20-23  พ.ค. 2556  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ดร.วิชัย พัวรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการถ่ายรูปทำบัตรทำบัตร ปีการศึกษา 2556 ภาคปกติ ศูนย์เลย 
 
เมื่อ วันที่ 25 พ.ค. - 2 มิ.ย 2556 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินการอบรมการใช้งานเครือข่าย LRU NET สำหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2556 ภาคปกติ ศูนย์เลย 
 
เมื่อ วันที่ 3-4 มิ.ย. 2556  ศูนย์คอมพิวเตอร์ เก็บตกการถ่ายรูปทำบัตร  สำหรับนักศึกษาปี 1 ปีการศึกษา 2556 ภาคปกติ ศูนย์เลย 
 
 
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2013 เวลา 05:27 น.
 
ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา และอบรมการใช้งานเครือข่าย LRU NET ที่ศูนย์ขอนแก่น
เขียนโดย Administrator   
          เมื่อวันที่ 6-9 มิ.ย.2556 ที่ผ่าน  ณ  ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ศูนย์คอมพิวเตอร์ นำโดย
ดร.วิชัย พัวรุ่งโจรน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์
ได้ดำเนินการอบรมนักศึกษาด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาชั้นปี 1 และถ่ายรูปทำบัตร ปีการศึกษา 2556  เพื่อ ให้นักศึกษา
ได้ทราบถึงการใช้งานเครือข่าย LRU NET และ ได้ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษาเพื่อแสดงถึงการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 
 
 
          สำหรับนักศึกษาท่านใด ที่ยังไม่ได้ อบรม และถ่ายรูปทำบัตร โปรดติดตามข่าวประชาสัมพันธ์
ผ่านทางเว็บไซต์ www.lru.ac.th  หรือ www.cc.lru.ac.th  หรือ www.facebook.com/lrucomcenter  
และสามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคาร ศูนย์คอมพิวเตอร์และภาษา  หรือโทร 0-4281-1072
 หรือ เบอร์ภายใน 42108 
                 
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2013 เวลา 05:32 น.
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 4 จาก 11