ผลสอบความรู้ ความสามารถทั่วไป ด้านภาษาอังกฤษ(Exit Exam 2555)
เขียนโดย Administrator   

ผลการทดสอบ ExitExam 2555  สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๕

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 08 พฤศจิกายน 2012 เวลา 08:32 น.
 
ผลสอบความรู้ ความสามารถทั่วไป ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Exit Exam 2555)
เขียนโดย Administrator   

ผลการทดสอบ ExitExam 2555  สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๕


ผลการทดสอบ  Click>>> ผลสอบความรู้ ความสามารถทั่วไป ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2012 เวลา 12:37 น.
 
ภาพการอบรม Exit Exam 2555 สำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2555
เขียนโดย Administrator   

           มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกับ ศูนย์คอมพิวเตอร์  และศูนย์ภาษา ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในสำนักวิทยการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้จัดการสอบวัดความรู้ ความสามารถ ทางด้านภาษาอังกฤษ ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๕  เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๓๑
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.๒๕๔๗ จึงออกประกาศว่าด้วย  การทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปด้านภาษาอังกฤษ
และด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา  ๒๕๕๕  
 
 
       โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เริ่มอบรมรมนักษาที่ไม่ผ่านการทดสอบ ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในวันที่ ๑๕ - ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๕   โดยใช้  ชั้น ๒  ห้องคอมพิวเตอร์ ๒๐๒  และห้องอบรมคอมพิวเตอร์   ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นสถานที่สอบในครั้งนี้
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2012 เวลา 06:46 น.
 
รายละเอียดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่1
เขียนโดย auto   

โครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาปีชั้นปีที่1 ปีการศึกษา2556

รายละเอียดหัวข้อการฝึกอบรม

ตารางอบรมคอมพิวเตอร์

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2013 เวลา 02:57 น.
 
แจ้งกำหนดการกรอกข้อมูลประวัตินักศึกษาในฐานข้อมูลระบบบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย และถ่ายรูป เพื่อนำมาประกอบการทำบัตรนักศึกษา ปีการศึกษา 2556
เขียนโดย ส่งเสริมและงานทะเบียน   

          สำหรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี แจ้งกำหนดการกรอกข้อมูลประวัตินักศึกษาในฐานข้อมูลระบบบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย และถ่ายรูป เพื่อนำมาประกอบการทำบัตรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 20 – 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ชั้น 1 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา  ตามตารางที่แนบท้ายนี้

CLICK >> กำหนดการกรอกข้อมูลประวัตินักศึกษาในฐานข้อมูลระบบบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย และถ่ายรูป เพื่อนำมาประกอบการทำบัตรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

หมายเหตุ

               - ให้นักศึกษาแต่งกายชุดนักศึกษาให้เรียบร้อย และนำเอกสารการจบการศึกษามาเพื่อกรอกข้อมูลประวัตินักศึกษาด้วย

               - เพื่อความสะดวกและรวดเร็วนักศึกษาสามารถกรอกข้อมูลประวัตินักศึกษาล่วงหน้าได้ที่   เว็บระบบบริการการศึกษา >> CLICK   คลิกที่เข้าสู่ระบบ แล้วกรอกรหัสประจำตัวและกรอกรหัสผ่านเป็นรหัสประจำตัวนักศึกษา เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วกรุณาตรวจสอบชื่อสกุลให้เรียบร้อยก่อนทำการบันทึกข้อมูล หากไม่ใช่ชื่อสกุลของตนเองให้ตรวจสอบรหัสประจำตัวใหม่  ** รหัสนักศึกษาจะลงประกาศให้ทราบภายหลัง **

                   - หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ชั้น 1 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา โทรศัพท์ 042-835223-8 ต่อ 42108, 042-811072

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2013 เวลา 02:13 น.
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 9 จาก 16