ตารางสอบ และคู่มือ การทดสอบความรู้ด้านภาษาและด้านคอมพิวเตอร์ ปี 2555
เขียนโดย Administrator   ตารางสอบ <<<<
คู่มือการใช้งานระบบ และระเบียบการสอบ <<<


 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 12 กันยายน 2012 เวลา 07:20 น.
 
การประชุมชี้แจงและเตรียมความพร้อมก่อนทดสอบ ภาษาและคอมพิวเตอร์
เขียนโดย Administrator   

                ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  โดยศูนย์คอมพิวเตอร์  และศูนย์ภาษา  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จะได้ดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป  ด้านภาษาอังกฤษ  และด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา  ๒๕๕๕  
               
               
คลิกดูภาพ <<<
 
               วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ  ตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้  เมื่อ วันพุธที่  ๒๙  สิงหาคม ๒๕เวลา ๑๕.๐๐ น.  ณ  ชั้น ๒ ห้องประชุมทางไกล  อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา ที่ผ่านมา
     
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2012 เวลา 05:02 น.
 
ศูนย์คอมพิวเตอร์อบรมการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานให้กับนักเรียนประถม
เขียนโดย Administrator   

          ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลับราชภัฏเลย ซึ่งนำโดย ดร.วิชัย  พัวรุ่งโรจน์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และเจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์  ได้จัดหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์
 
 
           ตามโครงการบริการวิชาการภายนอกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พื้นฐานและอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น
แก่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ  โรงเรียนบ้านห้วยเทียนฯ  จังหวัดเลย  ในวันที่ 25 สิงหาคม 2555
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 
           โครงการอันเกิดจากภาระกิจในการให้บริการวิชาการ หวังให้เด็กนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาในจังหวัดเลยได้เรียนรู้พื้นฐาน
การใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลและเรียนรู้สิ่งใหม่ และเด็กสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตตลอดจนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
การอบรมเน้นให้เด็กนักเรียนใช้อินเตอร์อย่างถูกต้องและใช้คำในการสืบค้นข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต หรือเรียกว่าห้องสมุดบนโลกไซเบอร์  
นอกจากการเรียนในห้องเรียนหรืออ่านหนังสือในห้องสมุดของโรงเรียน 
 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2012 เวลา 07:25 น.
 
แจ้งกำหนดการกรอกข้อมูลประวัตินักศึกษาในฐานข้อมูลระบบบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย และถ่ายรูป เพื่อนำมาประกอบการทำบัตรนักศึกษา ปีการศึกษา 2556
เขียนโดย ส่งเสริมและงานทะเบียน   

          สำหรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี แจ้งกำหนดการกรอกข้อมูลประวัตินักศึกษาในฐานข้อมูลระบบบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย และถ่ายรูป เพื่อนำมาประกอบการทำบัตรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 20 – 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ชั้น 1 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา  ตามตารางที่แนบท้ายนี้

CLICK >> กำหนดการกรอกข้อมูลประวัตินักศึกษาในฐานข้อมูลระบบบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย และถ่ายรูป เพื่อนำมาประกอบการทำบัตรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

หมายเหตุ

               - ให้นักศึกษาแต่งกายชุดนักศึกษาให้เรียบร้อย และนำเอกสารการจบการศึกษามาเพื่อกรอกข้อมูลประวัตินักศึกษาด้วย

               - เพื่อความสะดวกและรวดเร็วนักศึกษาสามารถกรอกข้อมูลประวัตินักศึกษาล่วงหน้าได้ที่   เว็บระบบบริการการศึกษา >> CLICK   คลิกที่เข้าสู่ระบบ แล้วกรอกรหัสประจำตัวและกรอกรหัสผ่านเป็นรหัสประจำตัวนักศึกษา เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วกรุณาตรวจสอบชื่อสกุลให้เรียบร้อยก่อนทำการบันทึกข้อมูล หากไม่ใช่ชื่อสกุลของตนเองให้ตรวจสอบรหัสประจำตัวใหม่  ** รหัสนักศึกษาจะลงประกาศให้ทราบภายหลัง **

                   - หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ชั้น 1 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา โทรศัพท์ 042-835223-8 ต่อ 42108, 042-811072

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2013 เวลา 02:13 น.
 
นักศึกษาที่ผ่านการอบรมเรื่อง การจัดการเครือข่ายเบื้องต้น ติดต่อรับประกาศนียบัตร
เขียนโดย Administrator   


นักศึกษาที่ผ่านการอบรม เรื่อง การจัดการเครือข่ายเบื้องต้น  ติดต่อรับประกาศนียบัตร ได้ที่ ห้อง IT Shopping mall ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ตั้งแต่บัดนี้

*** สอบถามข้อมูลได้ที่ 042-811072  หรือ  www.cc.lru.ac.th  หรือ www.facebook.com/lrucomcenter
 
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2012 เวลา 02:55 น.
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 9 จาก 15