ศูนย์คอมพิวเตอร์ ซักซ้อมแผนเตรียมความพร้อมระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยอาคารศูนย์สารสนเทศ
เขียนโดย Administrator   

       ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
ได้มีการซักซ้อมแผนเตรียมความพร้อมระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยอาคารศูนย์สารสนเทศ (Data Center) 
โดยครั้งนี้มีกิจกรรม 
       การซักซ้อมแผนเตรียมความพร้อมระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยอาคารศูนย์สารสนเทศ
       การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเมื่อเกิดสัญญานเตือนภัยบริเวณห้องเซิร์ฟเวอร์  บริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
       แผนอพยพกรณีเกิดอัคคีภัยภายในอาคาร
 
     โดยการซักซ้อมแผนเตรียมความพร้อม ในครั้งมี มี รศ.กฤษณา  บุตรปาละ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ดร.วิชัย  พัวรุ่งโรจน์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
นายอริญชัย   หามณี  หัวหน้าสำนักงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
 
 


 
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 08 มีนาคม 2013 เวลา 10:14 น.
 
ของดสอบเก็บตก การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษา และคอมพิวเตอร์
เขียนโดย Administrator   

        
 
        ประกาศจากศูนย์คอมพิวเตอร์ เรื่อง สอบเก็บตก
การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษา และคอมพิวเตอร์
นักศึกษาที่จะสำเร็จปีการศึกษาปีการศึกษา2555 ในวันที่ 2-3 มีนาคม 2555 นี้    

        เนื่องจากระบบมีปัญหา ทำให้ดำเนินการสอบไม่ได้
จึงขอยกเลิกการทดสอบเก็บตกในครั้งนี้
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.cc.lru.ac.th โทร 042-811072 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน   

                                             ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 01 มีนาคม 2013 เวลา 04:53 น.
 
ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดอบรม การสร้างสื่อการเรียน - การสอนอิเล็กทรอนิกส์ และการพัฒนา Application บนระบบปฏิบัติการ Android
เขียนโดย Administrator   รายละเอียด

การสร้างสื่อการเรียน - การสอนอิเล็กทรอนิกส์ (ร่นที่1)
                  วันที่ 18-19 มีนาคม 2556 เวลา 08.00 - 16.30 น.   รับจำนวน  40 คน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การสร้างสื่อการเรียน - การสอนอิเล็กทรอนิกส์ (ร่นที่2)
                  วันที่ 20-21 มีนาคม  2556 เวลา 08.00 - 16.30 น.   รับจำนวน  40 คน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การสร้างสื่อการเรียน - การสอนอิเล็กทรอนิกส์ ( ศูนย์ขอนแก่น)
                  วันที่ 12 - 13 มีนาคม 2556 เวลา 08.00 - 16.30 น.       รับจำนวน  40 คน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การพัฒนา Application บนระบบปฏิบัติการ Android                                                     
                  วันที่ 11 - 15 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 16.30 - 19.30 น.   รับจำนวน  40 คน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
***หมายเหตุ นศ.ศูนย์เลยลงทะเบียน และจ่ายค่ามัดจำลงทะเบียน ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และภาษา 
หากอบรมครบตามวัน เวลาที่กำหนด จะคืนค่ามัดจำให้นศ.พรร้อมใบเสร็จ
     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไดที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย หรือ โทร 042811072 หรือ www.cc.lru.ac.th หรือ www.facebook.com/lrucomcenter


Click>>>สมัครเข้าร่วมอบรม    
 
 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 06:52 น.
 
รายละเอียดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่1
เขียนโดย auto   

โครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาปีชั้นปีที่1 ปีการศึกษา2556

รายละเอียดหัวข้อการฝึกอบรม

ตารางอบรมคอมพิวเตอร์

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2013 เวลา 02:57 น.
 
ผลสอบความรู้ ความสามารถทั่วไป ด้านภาษาอังกฤษ(Exit Exam 2555)
เขียนโดย Administrator   

ผลการทดสอบ ExitExam 2555  สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๕

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 08 พฤศจิกายน 2012 เวลา 08:32 น.
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 9 จาก 17