ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2556
เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์   

       มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทางวิชาการ  และความรู้ความสามารถทางวิชาเอก

เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
       

      ทั้งนี้  ให้ผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถทางวิชาเอก เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2556


 
           ตรวจสอบรายชื่อ << Click
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารงานบุคคล โทร. 0-4280-8000 ต่อ 41115, 42111