กองพัฒนานักศึกษา เชิญชวนเข้าร่วมโครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100%
เขียนโดย ประทวน เนตรแสงศรี   

alt

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกับ หจก. พัฒนชัยยนต์-ปืนวิฑูรย์  และสถานีตำรวจภูธรเมืองเลย  เชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา  เข้าร่วมโครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100%  ในวันที่ 26 มิถุนายน 2556  ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กิจกรรมภายในงานมีดังนี้

เวลา 08.30 - 09.00 น. - ลงทะเบียน

เวลา 09.00- 09.30 น. - พิธีเปิดงานอบรมโครงการขับขี่ปลอดภัย  สวมหมวกนิรภัย 100% 

เวลา 09.30- 10.30 น. - การฟังบรรยายการขับขี่ที่ถูกกฎจราจร  จากศูนย์จราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองเลย  ณ ห้องประชุม  ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8  ชั้น

เวลา 10.30 - 11.30 น. - การสาธิตทักษะการขับขี่ที่ถูกต้องและความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์  ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เวลา 11.30 - 13.00 น. - กิจกรรมการแสดงดนตรี เกมส์   รับของรางวัล  ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคารวิชญาการ

เวลา 13.30 - 14.00 น. - พิธีเปิดโครงการ​รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย  สวมหมวกนิรภัย 100%  และกิจกรรมมอบหมวกนิรภัย 100 ใบ ให้กับนักศึกษา   ณ ลานกิจกรรม หน้าอาคารวิชญาการ

เวลา 14.00 - 15.00 น. - ปล่อยขบวนรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย  สวมหมวกนิรภัย 100%

 

หมายเหตุ : ภายในงานมีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรี สำหรับบุคลากร คณาจารย์ และนักศึกษา

 

สอบถามข้อมูลได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 4 อาคารวิชญาการ

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2013 เวลา 08:46 น.