บรรยากาศ งานประชุมชี้แจ้งก่อนสอบ ExitExam2560
เขียนโดย Administrator   


  

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00-16.00 น. ศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 เข้ารับฟังคำชี้แจงและเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ด้านภาษาอังกฤษ และด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้

>>>คลิกดูภาพ

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2017 เวลา 11:39 น.
 
wso shell IndoXploit shell wso shell hacklink hacklink satış hacklink wso shell