บรรยากาศ โครงการ LRU NET ประจำปีการศึกษา 2561

LRU 2018

ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้จัดอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาใหม่ LRU NET ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 21-23, 25 กรกฎาคม 2561
ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ซึ่งแบ่งนักศึกษาเข้าอบรม ทั้งหมด 5 คณะ
โดยรายละเอียดหัวข้อการฝึกอบรม
1. การเข้าใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
2. การติดตั้ง LRU Certificate สำหรับใช้งาน Wi-Fi
3. การใช้งาน Web Mail
4. การใช้งาน Google Drive
5. การใช้งาน LRU OpenVPN Client
6. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับ พ.ศ.2550 , พ.ศ.2560
7. การขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา และระบบบริการการศึกษา
8. การใช้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์

คลิกดูภาพ >> คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คลิกดูภาพ >> คณะครุศาสตร์
คลิกดูภาพ >> คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คลิกดูภาพ >> คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Share to...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *