ติดต่อเรา

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
234 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ถนนเลย-เชียงคาน อ.เมือง จ.เลย 42000
e-Mail : comcenter@lru.ac.th
Phone : 0-4281-1072

Fax : 0-4281-1072
Web : http://cc.lru.ac.th
Facebook Page : https://www.facebook.com/lrucomcenter

โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 ต่อ 0 โทรสาร 0-4281-1143

ส่งเรื่องถึงเรา

Share to...