ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา กศ.พ. ป.โท ป.เอก 29/06/2562

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ให้บริการ กรอกข้อมูลประวัตินักศึกษา ถ่ายรูปเพื่อจัดทำบัตรนักศึกษาและแจกรหัสอินเตอร์เน็ต (LRU NET)ให้กับนักศึกษาใหม่ 2562 (ภาคพิเศษ) และ ป.โท ป.เอก ชั้น 1 ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

Click >>ดูภาพบรรยากาศ 

Share to...

Suriya Lunchanta

adminweb: lru.ac.th adminweb: cc.lru.ac.th adminweb: arit.lru.ac.th