ถ่ายรูป ทำบัตร นักศึกษาจีน 31/07/2561


เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2561 เวลา 13.00 น. ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้บริการถ่ายรูปเพื่อจัดทำบัตรนักศึกษาและรหัสอินเตอร์เน็ต (LRU NET) ให้กับนักศึกษาจีน จำนวน 19 คน ตามโครงการแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยยูหลิน สาธารณรัฐประชาชนจีน กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ณ ชั้น 1 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 31/07/2561

Click >>> ดูภาพ

Share to...

Suriya Lunchanta

adminweb: lru.ac.th adminweb: cc.lru.ac.th adminweb: arit.lru.ac.th