บรรยากาศการถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปี 2561


เมื่อวันที่ 16-19 กรกฏาคม 2561 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ให้บริการถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ณ อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ ทั้งหมด 5 คณะ ประกอบด้วย คณะวิทยาการจัดการ, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะครุศาสตร์, คณะอุตสาหกรรม

คลิกดูภาพ>> คณะวิทยาการจัดการ
คลิกดูภาพ>> คณะครุศาสตร์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คลิกดูภาพ>> คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
คลิกดูภาพ>> คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

Share to...

Suriya Lunchanta

adminweb: lru.ac.th adminweb: cc.lru.ac.th adminweb: arit.lru.ac.th

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น