โครงการอบรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษา ปี 2561 (LRU NET เก็บตก)

เก็บตก โครงการอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ และเครืออินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สำหรับนักศึกษา ที่ยังไม่เคยอบรมมาก่อน   โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 2 รุ่น  ดังนี้

รุ่นที่ 1  วันที่ 10 สิงหาคม 2561
รุ่นที่ 2  วันที่ 24 สิงหาคม 2561

เวลา 15.00-16.30 น. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 204 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์
#หากไม่อบรมจะไม่มีสิทธิ์ใช้อินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ

Click >>ลงทะเบียนอบรม
Click >>ดูปฏิทินอบรม

Suriya Lunchanta

adminweb: lru.ac.th adminweb: cc.lru.ac.th adminweb: arit.lru.ac.th

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น