ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คว้ารางวัลการให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ๔ ปีซ้อน

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำน

Read more

ตารางสอบ Exit Exam 2561 ศูนย์ขอนแก่น ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561

ประกาศเรื่อง การทดสอ

Read more

ประกาศ ตารางสอบ การทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ด้านภาษาอังกฤษ และด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ Exit Exam 2561

ประกาศเรื่อง การทดสอ

Read more